Fukiagehama Youth Hostel
  • 099-292-3455
  • 901 Hioki, Hiyoshi-cho, Hioki, Kagoshima, 899-3101, JAPAN