Komoro Youth Hostel
  • 0267-23-5732
  • 3876-4 Shionominamigahara, Komoro, Nagano, 384-0806, JAPAN