Shikotsuko Youth Hostel
  • 0123-25-2311
  • Shikotsuko-onsen, Chitose, Hokkaido, 066-0281, JAPAN