Kiyotsukyo Onsen Youth Hostel
  • 0257-63-2431
  • 168 Shin Nishitajiri, Tokamachi, Niigata, 949-8437, JAPAN