Shakotan Youth Hostel
  • 0135-46-5051
  • 297 Yobetsu-cho, Shakotan-cho, Hokkaido, 046-0322, JAPAN