Kiyosato Youth Hostel
  • 0551-48-2125
  • 3545 Kiyosato, Takane-cho Hokuto, Yamanashi, 407-0301, JAPAN