Hakone Sengokuhara Youth Hostel
  • 0460-84-8966
  • 912 Sengokuhara, Hakone-machi, Kanagawa, 250-0631, JAPAN