Tokyo Ueno Youth Hostel
  • 03-5817-8570
  • Tokyo Niigata Kenjin Kaikan 1-13-6 Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, JAPAN